Profesjons- og organisasjonsutvikling


Tema: eMM- elektronisk legemiddelhåndtering

Intervensjon:

Vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy kan trygge legemiddelhåndteringen. I dag bruker apotek, legekontor, sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten ulike digitale verktøy. Arbeidet med medisinhåndtering varierer mellom institusjoner, og silo-organiseringen mellom primær og spesialisthelsetjenesten kompliserer trygg håndtering av legemidler på tvers av organisasjoner, institusjoner og nivåer. Vi skal samle forskere, beslutningstakere og praktikere fra de to sykehus og deres samarbeidspartnere i den kommunale og private helsetjenesten i en felles arena for forskning og praksis.

Implementering:

I prosjektet eMM skal det produseres ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste for fremtiden. Resultatene fra forskning og praksis skal formidles til og gjennom arenaen, og på den måten sikre anvendt nytte av forskningsprosjektet.

 

Evaluering:

Det skal produseres to doktorgrader og en arena for kunnskapsutveksling.

Klikk her for mer informasjon om prosjektet. Studier: