Traumer og traumatisk stress hos barn og ungdom


Tema:

Et overordnet mål med dette forskningsfokuset er forebygging og utvikling av tiltak ved post-traumatiske stressforstyrrelser hos barn som har opplevd kriser og traumer. 

Intervensjon:

Kognitive og psykososiale tiltak for å redusere stress-relaterte symptomer, forbedre læringsutbytte og behandling av traumatiske mareritt.

Implementering:

Implementering gjennom f.eks Better Learning Program.

Evaluering:

Effekt av tiltakene.Studier: