Nevroutviklingsforstyrrelser hos barn


Tema:

Kognitiv og sosial utvikling hos barn med Autisme og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

Identifisering av tidlige kjennetegn og intervensjon av barn med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser.