Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer, Mediated Arctic Geographies (2019-2023) (Britt Kramvig)