Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi ( Britt Kramvig)