RELEMAST


Yngve Antonsen leder RELEMAST-prosjektet (Relevant masterutdanning for lærere). Prosjektet følger lærere fra UiTs pilotering av grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10 (Pilot i Nord, PiN) ut i yrket og ser på hvordan kunnskapen fra masterutdanningen ivaretas og videreføres i yrket. Prosjektet, som startet i 2015 og går fram til 2022, har så langt vært uten finansiering. Prosjektet har generert store datamengder og prosjektets resultater har stor betydning for den videre utviklingen av lærerutdanningene både lokalt, nasjonalt og internasjonaltMedlemmer:

Yngve Antonsen (Principal investigator)