News archive


KlemetsenRype.jpg

02.05.2023:

Ikke bare fisk fra Ferskvannsgruppa; Her er vår nyeste artikkel om rype!

Ferskvannsgruppa kan mer enn bare fisk!

Laks.jpg

01.11.2022:

Rømt oppdrettslaks en trussel mot vill laksefisk

En av de største truslene mot vill laks er innblanding av gener fra oppdrettslaks som har rømt. Et stort problem som det tydeligvis ikke er mulig å få bukt med..?

Tanalaks.jpg

09.06.2022:

Management of salmon rivers: a minefield

Tana river is one of the largest salmon rivers in the world, starting all the way from Finland and drains out on the Norwegian coast. The river is managed both from Finish and Norwegian authorities and there are strong emotions from the local population. The last years fishing has been stopped due to large reductions in the salmon population. This year, fishing is prohibited from the Norwegian authorities, but the Finish have some different rules. This brings reactions

laksvatn-2021-1.jpg

08.06.2022:

Studies on anadromous Arctic charr

How does the salmon lice parasite affect growth and other life history traits of the anadromous Arctic charr?