Digital Framtidssmie på ILP

Den digitale framtidssmia ved ILP er spesielt designet for utprøving og utvikling av teknologistøttet læring og undervisning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Den digitale framtidssmia er et eget rom, med utstyr og materiell som er spesielt egnet til formålet. Den er også et konsept som skal bidra til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanning og praksisfelt.


Vi består av faglærere og ansatte studentmedarbeidere som sammen tilbyr undervisning og veiledning til faglærere, studenter og praksisfelt.

Vi retter det meste av aktiviteten mot teknologi til bruk i læring og undervisning, og knytter også forskning opp mot aktivitetene. For tida er det særlig fokus på å utvikle kompetanse om hvordan programmering, 3D-print, gaming og VR, kan integreres i undervisning og læring.

Den digitale framtidssmia er en den del av nettverket Fremtidens klasserom i lærerutdanningen (Norge), og nettverket Future Classroom Lab (EU-schoolnet). Vi er også tilknyttet ProTed, senter for fremragende lærerutdanning, som er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo.

Kalender


Ingen arrangementer for øyeblikket

Her på ILP´s Digitale Framtidssmie har vi mange ressurser og digitale verktøy. Ressursene kan lånes ut gratis i forbindelse med undervisnig. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene vi har tilgjengelig slik at du kan lese og undersøke om dette kan være aktuelt for din undervisnig.

Den digitale framtidssmia ved ILP er inspirert av Future Classroom Lab som ligger hos European Schoolnet i Brussel. Ideen er basert på at læring foregår gjennom ulike og varierte aktiviteter, og læringsrommet er delt opp i soner som er spesielt tilrettelagt for disse: Create, Interact, Investigate, Develop, Exchange og Present

Den digitale framtidssmia har valgt å ikke ha faste soner i rommet, men vi ser for oss at rommet skal være fleksibelt og raskt kunne rigges om til nye aktivitetsformer. 

Mer om konseptet Future Classroom og faglige ressurser knytta til teknologi og læring, finnes på FCLs hjemmeside her: Future Classroom Lab

Logg inn / Login