Psychology


I denne arbeidspakken skal vi undersøke sammenhengen mellom psykologiske faktorer og prestasjon blant kvinner i Toppserien og 1. divisjon i Norge. 

Om studien:

Formålet med studien er å kartlegge mental helse og psykologiske faktorer som f.eks. selvtillit, mental tøffhet og lagsklima. I tillegg vil vi innhente spillernes vurdering av egen prestasjon samt bruk av et objektivt mål for prestasjon gjennom videoverktøyet Instat. På den måten forsøke å finne sammenhenger mellom psykologiske faktorer og prestasjon.

Hvem kan delta:

Vi vil invitere alle spillere fra klubbene i Toppserien og 1.divisjon.

På grunn av koronarestriksjoner vil klubbene bli tilbudt en digital presentasjon av prosjektet. Vi benytter elektroniske spørreskjemaer der spillerne svarer på mobil eller nettbrett.

Project description

Mental strength is essential for football performance. Studies related to different top athlete’s performance, indicated that mental abilities contributed to about 50% in their success.

First we will map mental health and psychological factors among female elite players.

By identifying personality traits and factors such as self-belief, mental toughness and team climate among elite female football players we might be able to predict game performance. Performance will be measured through a subjective evaluation filled out by the players, and through an objective measure analysis provided by Instat.

Identifying characteristics of female football players might be important information for coaches, clubs and players as well.

Another important aspect is to study drop-out rates in women’s football. The average drop-out age in the top league in Norway is substantially lower than in equivalent leagues in Sweden and Denmark. The aim is to analyze sociodemographic factors and well-being of female football players and figure out if this correlates with their intention to quit playing.

In addition to this, we will provide an overview of the field through a systematic review based on a wide literature search. This will highlight the existing literature, as well as the current limitations.Members:

Susann Dahl Pettersen (Principal investigator)
Frode Adolfsen (Principal investigator)