Isabelle Sande på plass som styreleder i Dsolve


Image caption

 

Generalforsamlingen har valgt Isabelle Sande som styreleder for Dsolve.

Isabelle Sande er daglig leder i Løvold AS. Den tradisjonsrike Bodø bedriften har helt fra 1938 levert produkter til sjøbasert næringsliv, og er i dag landets største leverandør av forankring til oppdrettsanlegg. Med valget av Isabelle Sande som styreleder har Dsolve dermed sikret seg en styreleder med en sterk tilknytning til næringen, og solid erfaring fra leverandørindustrien.

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt onsdag 22. september. Med seg i det nye styret får Sande foruten representasjon fra vertsinstitusjonen og forskningspartnerne, bred representasjon fra industripartnere og næringsorganisasjoner i Dsolve. Det kommende året er det foruten Løvold AS industripartnerne Øra AS, Opilio AS, Mustad Autoline AS, Mørenot Fishery AS, samt Norges Fiskarlag som vil ha plass i styret. I alt er det 11 medlemmer i styret, og representasjonen vil gå på omgang mellom de ulike industri- og organisasjonspartnerne gjennom prosjektperioden.

For den nye styrelederen i Dsolve står produktutvikling og bærekraft høyt på agendaen også til daglig.

- Løvold AS har videreutviklet produkter og løsninger i samarbeid med kundene i mange år. Vi ser på våre kunder som våre samarbeidspartnere, og dette gjelder nok hele leverandørindustrien. Vi tester utstyr sammen med kundene og sender innspill videre til andre aktører i bransjen. Vi har alle et ønske om å heve oss, bli bedre, mer effektiv – og de senere år har fokuset dreid seg over mot bærekraft. Alle vi som direkte eller indirekte har vår arbeidsplass på havet har et selvsagt ansvar for å skåne havet og livet i det. Plastforurensningen av havet kan ikke fortsette. Miljøhensyn må i førersetet. Vi skal lage gode produkter som beskytter verdiene i havet, gode, sterke produkter med lang levetid. Men dersom noen av disse produktene kommer på avveie må vi gjøre hva vi kan for at de ikke skal bli liggende langs kysten eller på havets bunn og forårsake skade som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast, fastslår Isabelle Sande.

Erfaringene fra produktutvikling i leverandørindustrien tar hun nå med seg inn i rollen som styreleder, og ser frem til å samarbeide med partene i prosjektet om å utvikle nye materialløsninger.

- Dsolve har dyktige forskere med på laget. Industripartnerne i prosjektet skal komme med innspill på funksjonalitet og vi skal teste produkter der de skal brukes, og vi kan sammenligne med dagens løsninger. Det er alltid noe som kan bli bedre. Vi ser frem til å bidra i prosjektet med innspill på utforming, funksjonalitet, form og farge – alt som gjør produktene enda bedre, slik at de etter hvert forhåpentligvis vil kunne erstatte tradisjonell plast med bionedbrytbare materialer, sier Sande.