Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL)

BLIHEL setter søkelys på forskning knyttet til bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse i skole, barnehage og lærerutdanning. Bærekraftig utvikling og livsmestring er overordnede og tverrfaglige temaer som skal undervises på tvers av alle fag, både i barnehage, skole og på lærerutdanningene og er forankret i verdigrunnlaget til rammeplanen for barnehagen og grunnskolens læreplan. Vår forskning er særlig rettet inn mot undervisning i bærekraft, livsmestring og folkehelse på alle nivåer i utdanningssektoren.

Medlemmer

Medlemmer/seniorforskere tilknyttet lærerutdanningene ved ILP ved campus Tromsø


Medlemmer i kvalifiseringsløp


Assosierte medlemmer tilknyttet fra andre enheter


ProsjekterPublikasjoner

Bjørndal, K. E. W. & Bergan, V. (red.).(in press). Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget. Se også https://www.universitetsforlaget.no/skape-rom-for-folkehelse-og-livsmestring-i-skole-og-laererutdanning

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. W. (red.).(2019). Bærekraft i praksis i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Se også https://www.universitetsforlaget.no/baerekraft-i-praksis-i-barnehagen-1

Logg inn / Login