JUSISP 2, Styrking av fagmiljøet i barnerett


I 2011 fikk forskergruppa innvilget søknaden “JUSISP 2, Styrking av fagmiljøet i barnerett” over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd. Prosjektet gikk ut på å styrke fagmiljøet i barnerett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Det omfattet strategiske tiltak for å styrke/bygge fagmiljøet i tråd med anbefalingene i fagevalueringen og fakultetets strategiske plan om økt internasjonalisering og publisering. Prosjektet omfattet fire studentstipend, tenkt som rekrutteringstiltak til fremtidige stipendiatstillinger. Prosjektleder var Trude Haugli, og prosjektet var forankret i forskergruppa for barnerett.

Prosjektet bestod av tre ulike komponenter:

  1. Forskningssamarbeid med Russland om barnevernrett

Prosjektet gikk ut på å sammenligne russisk og norsk barnevernrett. Det ble etablert et forskningssamarbeid, som resulterte i flere samarbeidsartikler, samt at vår russiske samarbeidspartner Elena Shinkareva i ettertid gikk inn i en stipendiatstilling.

  1. Internasjonal konferanse om barnerettens teoretiske grunnlag, januar 2013

Denne delen hadde basis i behovet for å styrke og utvikle barnerettens teoretiske grunnlag. Det ble gjennomført en internasjonal konferanse over fem dager, og i ettertid gitt ut en vitenskapelig antologi med bidrag fra konferansens foredragsholdere.  ( Se eget punkt om konferansen)

  1. Forskningsopphold i England.

Denne delen omfatter et forskningsopphold i England. Formålet var å etablere nye kontakter for internasjonalt samarbeid på barnerettens område, og å utføre forskning om rettslig foreldreskap. Vår forsker, Lena R. L. Bendiksen arbeidet med en sammenligning mellom norsk og engelsk lovgivning om adopsjon som barnevernstiltak.Nyheter: