Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries


Forskergruppa arrangert våren 2018 en nordisk workshop om barns konstitusjonelle rettigheter. 12 av de fremste barnerettsforskerne i Norden ble invitert til å delta, og til å skrive om ulike sider ved det konstitusjonelle vernet. Prosjektet resulterte i en bok, publisert både på papir og som open access hos Brill; Trude Haugli, Anna Nylund, Randis Sigurdsen og Lena Bendiksen, (eds.) Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries. Boken kan leses her!