Tverrvitenskapelig prosjekt i samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og Pedagogikk (ILP) ved UiT


I løpet av 2020 deltok vi i et tvervitenskapeligprosjekt i samarbeid mellom institutt for lærerutdanning og Pedagogikk (ILP) ved UiT, Det juridiske fakultet ved UiT og Politiets utlendingsenhet (PU). Prosjektet ble ledet av professor Jon-Håkon Schultz ved ILP og tar opp ulike problemstillinger knyttet til PUs barnefaglige arbeid.

PhD Mona Martnes hadde hovedansvaret fra vår side. I tillegg deltok også professor Trude Haugli fra det juridiske fakultet, Førsteamanuensis Line Lundvoll Warth ved ILP, dr. polit. Åse Langballe og barnefaglig nettverk i PU. Som en del av prosjektet har Mona Martnes skrevet en engelsk artikkel om barns rett til informasjon som er forventet å bli publisert i løpet av 2021.Medlemmer:

Mona Martnes (Principal investigator)