Veileder om barnets beste i utlendingsrettslige saker


Basert på arbeidet med doktorgraden om barnets beste i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning, utformet PhD Mona Martnes i 2020 en digital veileder på oppdrag fra UDI. Professor Trude Haugli bidro med veiledning under utførelsen av oppdraget.

Veilederen har tittelen "Barnets beste i utlendingsrettslige saker. Barnerettslig veileder for vedtak om opphold og utvisning." Temaet i veilederen er betydningen av barnets beste i fire typer utlendingsrettslige saker. Disse er saker om beskyttelse, opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge, familieinnvandring og utvisning.

Veilederen rettet seg mot UDIs saksbehandlere og UDI bidro med en referansegruppe som har kommet med innspill underveis i arbeidet. Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT (Result) var underleverandør for den tekniske løsningen. Prosjektet gir et tydelig eksempel på impact av vår forskning.Medlemmer:

Mona Martnes (Principal investigator)


Finansiering:

UDI