Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge er nylig kommet ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Formålet med boka er å samle ny forskningsbasert kunnskap som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. Boka består av til sammen ni kapitler der ulike forskere dokumenterer og analyserer hvordan vold i nære relasjoner kan variere i art og omfang langs – og i samspill mellom – ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Hele boka er åpent tilgjengelig på nett.

" /> Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge er nylig kommet ut på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Formålet med boka er å samle ny forskningsbasert kunnskap som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. Boka består av til sammen ni kapitler der ulike forskere dokumenterer og analyserer hvordan vold i nære relasjoner kan variere i art og omfang langs – og i samspill mellom – ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Hele boka er åpent tilgjengelig på nett.

" /> Redirecting... Lenke https://uit.no/research/sshf-no#news_683500