Error rendering component

Masterprosjekt : Forekomst av symptomer forenlig med posttraumatisk stress hos ambulansepersonell


 

I studier fra England og Sverige har man vist økt forekomst av symptomer på posttraumatisk stress blant ambulansepersonell, men det finnes ingen gode tall på dette fra Norge. Denne undersøkelsen vil forsøke å kartlegge i hvilken grad ambulansepersonell i Nord-Norge har symptomer på posttraumatisk stress.

Kartleggingen skal skje gjennom et anonymt spørreskjema som dekker symptomer på posttraumatisk stress samt de relaterte symptomene angst, depresjon og risikabel alkoholbruk.
Undersøkelsen drives av Tora-Anette Johansen Aandahl, 5 års medisinstudent ved UiT, som bruker disse dataene for hennes masteroppgave. Hennes hovedfokus ligger på å beskrive forekomsten og fordeling av symptomer. Hvis prosjektet får mange nok deltakere, vil vi kunne gjennomføre statistiske analyser som kan indikere risikofaktorer og/eller eventuelle beskyttende faktorer for å utvikle posttraumatisk stress.


Resultatene kan gi økt innsikt i hvordan arbeidet i ambulansetjenesten påvirker de ansatte psykisk, og samtidig ha en overføringsverdi til hele Norges ambulansetjeneste.

Prosjektet er knyttet opp mot Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Arbeidshelse i nord ved UiT Norges arktiske universitet.

Veiledere er Anje Höper, lege og forsker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Arbeidshelse i nord, UiT,Marianne Sandbu Ryeng, psykologspesialist ved BUFETAT og Marte Thomassen, yrkeshygieniker ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN.

Hvis du er ambulansearbeider i UNN HF - følg med på jobbmailen din i september, da kommer invitasjon til deltakelse.