Forbedringsprosess - foreldrepenger/-permisjoner

Hensikt: Bedre rutiner for håndtering av foreldrepenger og foreldrepermisjoner, og dermed gjøre det enklere og mer oversiktlig for brukerne

Om prosessen

Hensikten med arbeidet er å gjennomgå prosessen med søknad om foreldrepermisjon, behandling av søknadene og innkreving av foreldrepenger fra NAV. Målet er å finne en mer hensiktsmessig og effektiv fordeling av oppgavene mellom nivåene ved UiT, samt å gjøre prosessen enklere for brukerne.

Fokusgruppe

 • Tove Steene, POA
 • Ståle Berger Nyvold, POA
 • Idar Indrevoll, POA
 • Anne Karin Ottesen, BFE-fak
 • Inga Jernsletten, HSL-fak
 • Kristine Stangeland Olsen, Helsefak
 • Gunn Helen Turi, NT-fak

Prosessveiledere

 • Førstekonsulent Gro Mette Meyer, NT-fak
 • Seniorrådgiver Grethe Karlsen, UTA

Lenke til prosesskart

Fremdrift

 • 23.05.2013 - Oppstartsmøte
 • 27.05-04.06.2013 - Verdistrømsanalyse og design
 • Høst 2013/Vår 2014 - Smågruppearbeid med konkrete problemstillinger

 

Aktuelle dokumenter og ressurser

Illustrasjonsbilde