Forbedringsprosess - Tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

Hensikten med prosessen er å forkorte tidsbruken på tilsetting i faste vitenskapelige stillinger, øke kvaliteten på arbeidet og dermed sikre at de beste søkerne tilsettes.

Om prosessen

Forbedringsprosessen for tilsetting i faste vitenskapelige stillinger ble startet i desember 2012.  Målsettingen med arbeidet har vært å redusere tidsbruken på tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

Fokusgruppen har gjennom arbeidet:

 • kartlagt nåværende      arbeidsflyt og rutiner
 • foreslått nye rutiner/ arbeidsflyt
 • laget utkast til nye maler og sjekklister

Universitetsdirektørens vurdering er at fokusgruppa har gjort et meget godt arbeid og har kommet med mange gode forslag til endringer. Målet er at innføring av mer enhetlige tilsettingsprosesser både vil heve kvaliteten på arbeidet og vil medføre at prosessene blir mer effektive.

Fokusgruppe

 • Hege Skogvang, POA
 • Tove Steene, POA
 • Gunnhild Stavem, POA
 • Lillian Abelsen, POA
 • POA-direktør, Odd Arne Paulsen, POA
 • Guri Karlstrøm, Helsefak
 • Kontorsjef, Kristin Lagesen, Helsefak
 • Kari Gabrielsen, Jur.Fak
 • Eirik Liland, HSL-fak
 • Grete Brox, HSL-fak
 • Personalsjef, Anne Høydal, BFE-fak
 • Kontorsjef, Inger-Janne Johansen, BFE-fak
 • Personalsjef, Liv Ragna Garden, NT-fak
 • Svein Tore Jensen, NT-fak
 • Kontorsjef, Elisabeth Stormo, TMU

Prosessveiledere

 • Førstekonsulent Harald Lind, Helsefak
 • Juridisk rådgiver Jannicke Hudson, Helsefak

Fremdrift

 • 03.12.2012 - Oppstartsmøte
 • 10.-18.12.2012 - Verdistrømsanalyse og design
 • Vår 2013 - Smågruppearbeid med konkrete problemstillinger
 • 16.05.2013 - Overlevering til linja
 • Fra 16.05.2013 - Oppfølging i linja + implementering

Aktuelle dokumenter og ressurserAnsvarlig for siden: Svein Are Tjeldnes
Sist oppdatert: 10.12.2015 10:35

Illustrasjonsbilde