Forbedringsprosess - Servicefunksjoner ved forskermobilitet

Hensikten med prosessen er å styrke servicefunksjonen for inn og utreisende mobilitet (ansatte, phd-studenter og gjesteforskere)

 

Om prosessen

Erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at UiT har mye å hente på å forbedre og heve kvaliteten på servicefunksjoner rundt inn- og utreisende forskermobilitet. Oppdraget går bl a ut på å beskrive funksjoner som skal inngå i førstelinjen og hvordan vi best og mest effektivt kan organisere arbeidet. Videre er det ønskelig å vurdere hvorvidt et internasjonalt kontor for forskermobilitet kan være en god løsning eller om servicefunksjoner heller bør legges i linjen.

Fokusgruppe

 • Seniorrådgiver Siri Sørland, POA
 • Seniorrådgiver Håkon Fottland, AFU
 • Førstekonsulent Jan Ove Mortensen, POA
 • Kontorsjef Inger Janne Johansen, HHT, BFE
 • Juridisk rådgiver, Jannicke Hudson, Forskningsseksjonen, Helsefak
 • Seniorrådgiver Mari Ann Sæthre, ISM, Helsefak.
 • Instituttleder Fredrik Fagertun, IHR, HSL-fak
 • Kontorsjef Hildegunn Bruland, SESAM, HSL-fak
 • PhD Anna Subbotina (Njål Gulbrandsen)

 Prosessveiledere

 • Seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes, Stab hos rektor og direktør
 • Rådgiver Hege Svendsen, UTA

 Illustrasjonsbilde

 Fremdrift

 • 06.05.2013 - Oppstartsmøte
 • 14.-22.05.2013 - Verdistrømsanalyse og design
 • Høst 2013 - Smågruppearbeid med konkrete problemstillinger
 • 30.01.2014 - Presentasjon av prosjekt og overlevering til linja
 • Fra 01.02.2014 - Oppfølging i linja + implementering


Aktuelle dokumenter og ressurser

 

 

Illustrasjonsbilde