Trolling

Trolling via Wikimedia Commons.

TROLLing lansering

The Tromsø Repository of Language and Linguistics er et arkiv skreddersydd for lingvistiske data og statistisk kode. Forskere er velkomne til å lagre databaser og statistiske modeller som er brukt i språkforskning. Alle postene skal inkludere metadata som identifiserer forskere, språk og fenomener som er relevante, statistiske metoder som er anvendt, og publikasjoner basert på dataene (når det er relevant). Metadata er søkbare, og lingvister over hele verden kan bruke TROLLing for å fremme bruken av kvantitative metoder i lingvistikk. Universitetsbiblioteket ved UiT har ansvar for tekniske og rettslige aspekter ved TROLLing, mens TROLLings styre forestår kvalitetskontroll av innholdet. TROLLing er utviklet i samarbeid med CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure, a networked federation of European data repositories).

Lanseringen av TROLLing inkluderer et møte for styret vårt og lokale samarbeidspartnere, pluss en demonstrasjon av TROLLing og paneldiskusjon med forskere om planer for fremtiden.

Preliminary program:

9:00-11:00 Closed meeting of TROLLing team with Scientific Advisory Board in E0101 (Fakultetet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning se på kartet her)

11:00-12:00 Open meeting of TROLLing team and Scientific Advisory Board with Tromsø linguistics community in E0101

12:00-13:30 Lunch in “lIttle Cantina” (for registered participants)

14:00 Official Launch at Akademisk Kvarter

18:00 Dinner at Fiskekompaniet (for registered participants)