Sfinkterskade ved fødsel. En analyse av kliniske data og praksis før og etter en intervensjon