Emner i pilotprosjekt hjemmeeksamen ved IHO vår 2020

Emner i prosjektet under Institutt for Helse- og omsorgsfag våren 2020.

 • ERG-1030  Helse, aktivitet og deltakelse hos barn
 • ERG-2021* Helse, aktivitet og deltakelse hos voksne
 • ERG-2030  Helse, aktivitet og deltakelse hos eldre
 • ERG-2511  Folkehelse og universiell utforming
 • FYT-1030-2 Kropp og bevegelse i samfunnsperspektiv
 • HEL-0700* Felleskurs Helsefakultetet
 • HEL-0730* Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse- og sosialfag
 • HEL-1700-2  Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger
 • HEL-3120*  Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HEL-3041  Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering
 • HEL-3042 
 • HEL-3145 Fag, kunnskap og samhandling
 • HEL-3146 Brukermedvirkning, forløp og hverdagsliv
 • HEL-3157*Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste
 • HEL-3160* Vitenskapsteori for helsefag
 • HEL-3164  Recoveryorientert tilnærming i psykisk helsearbeid  
 • HEL-3165  Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid
 • HEL-3166  Palliasjon i alderdommen
 • HEL-3168  Kroppsforståelse og kommunikasjon
 • HEL-3226  Psykomotorisk fysioterapi del 1
 • HEL-8033  Health care service research on and with mulitiethnic populations
 • HEL-8040*Theory of science, research and research design
 • HSY4403* 
 • HSY4409 Bacheloroppgave i sykepleie
 • JMO-3005 Vitenskapsteori, forskningsetikk og -metoder i jordmorfag
 • RAD-2521 Strålevern, bildebehandling og kvalitetssikring
 • SPD111 Grunnleggende sykepleie (Harstad)
 • SPD203  Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 (Harstad)
 • SPD301  Sykepleie i den kommunale helsetjenesten og psykisk helsearbeid (Harstad)
 • SPH114
 • SPH201* Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 1 (Harstad)
 • SPH203  Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 2 (Harstad)
 • SYP-1022 Grunnleggende sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner (Tromsø, Hammerfest)
 • SYP-1022-D Grunnleggende sykepleie med sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner (Tromsø)
 • SYP-1022-N  Grunnleggende sykepleie med sykepleie og samfunnsvitenskapelige emner (Alta)
 • SYP-2041  Fellesemner og samfunnsvitenskapelige emner (Tromsø, Hammerfest)
 • SYP-2041-N  Fellesemner og samfunnsvitenskapelige emner (Hammerfest, Kirkenes)
 • SYP-2541  Bacheloroppgave (Tromsø, Hammerfest)
 • SYP-2958 Jordmorfag med fokus på kvinnehelse, forebyggende og helsefremmende perspektiv
 • SYP-2959 Selvstendig jordmorfag Fordypningsoppgave

Emner merket med * er konte/utsatt eksamener
Ansvarlig for siden: Nina Merete Rebni
Sist oppdatert: 15.04.2020 17:17

Lenker til emneansvarlige, interne/eksterne sensorer ved IHO