KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Om oss

Prosjektgruppen

Prosjektleder: Professor Hilja Huru

Universitetslektor: Øistein Søvik

Førstelektor: Elena Malyutina

Stipendiater: Carita E. Eira Varjola og Børge Irgens

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ida Friestad Pedersen

Førstekonsulent: Marianne Iversen

Styringsgruppe

Prodekan undervisning NT-fak Annfrid Sivertsen

Prodekan utdanning HSL-fak Lars Aage Rotvold

Prodekan utdanning IVT-fak Ragnhild Johanne Rensaa

uit.no/nt/kvant
Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 11.01.2021 12:50