KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Om oss

Prosjektgruppen

Prosjektleder: Professor Hilja Huru

Universitetslektor Øistein Søvik

Universitetslektor Juho A. Kosonen

Stipendiater: Carita E. Eira Varjola og Børge Irgens

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ida Friestad Pedersen

Førstekonsulent Marianne Iversen

Styringsgruppe

Prodekan undervisning NT-fak Annfrid Sivertsen

Prodekan utdanning HSL-fak Lars Aage Rotvold

Prodekan utdanning IVT-fak Ragnhild Johanne Rensaa

uit.no/nt/kvant
Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 01.07.2022 08:33