Publikasjoner

Planlagt antologi


ALIN-prosjektet skal gi ut en antologi. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon".


Tidsskrift for velferdsforskning

Ut fra NAVs samfunnsmandat om å fremme arbeidsinkludering for brukere med ulike ressurser og behov har Aina A. Kane undersøkt hvordan NAV-ansatte erfarer sitt arbeid med å fatte vedtak om brukernes bistandsbehov. Tidsskrift for velferdsforskning nr. 1, 2020


Sluttrapport fra prosjektet "Bruk av jobbspesialister i utvidet oppfølging: erfaringer og effekter", arbeidspakke 2 i ALIN. Schönfelder, W., Arntzen, C., Johansen, T. & Munkejord, M. C. (2020). Rapport 1/2020, NORCE samfunnsforskning, Bergen.

Thumbnail

Masteroppgave av Trude Hurlen Pedersen Karlsen, som er tilknyttet arbeidspakke 2 i ALIN-prosjektet.


Thumbnail

Masteroppgave av Bente Helen Johansen, som er tilknyttet arbeidspakke 2 i ALIN-prosjektet.


Thumbnail

Anne Charlotte Solheim har skrevet en masteroppgave om hvordan sosionomer i NAV opplever sin utdanning som utgangspunkt for yrkesutøvelsen.


Thumbnail

Hilde Kathrin Larsen Arnesen, tilknyttet arbeidspakke 5, har skrevet en masteroppgave om NAV-veilederes erfaringer med digital kommunikasjon rettet mot rusmiddelavhengige brukere under arbeidsavklaring.


– Flyktninger vi har møtt og intervjuet er veldig opptatt av å komme fort i arbeid og forsørge seg selv. Dette er viktig også for samfunnet, skriver kronikkforfatterne. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Ida Martine Pettersen og Marit Aure, som er tilknyttet arbeidspakke 4 i ALIN-prosjektet, har skrevet en kronikk om "Hurtigsporet" i NAV, som skal bidra til at flyktninger kommer fortere i arbeid. De finner at samarbeidet mellom de ulike virksomhetene som jobber med flyktninger er utfordrende.


Cover European Journal of Comparative Law and Governance

Aina A. Kane & Julia Köhler-Olsen, fra arbeidspakke 1 har publisert denne artikkelen i European Journal of Comparative Law and Governance, Volume 5, Issue 4, 2018.


Aina A. Kane: "NAVs begrunnelser av enkeltvedtak", Tidsskrift for velferdsforskning 04/2018

Aina A. Kane har studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veiledere ved to NAV-kontor i Nord-Norge, for å få innblikk i hvilke hensyn som fremstår som førende i utforming av vedtaksbegrunnelser. Artikkelen er publisert i Tidsskrift for velferdsforskning nr. 04/2018.


Thumbnail

Masteroppgave av Ida Martine Pettersen, som er tilknyttet arbeidspakke 4 i ALIN-prosjektet.

Ut fra NAVs samfunnsmandat om å fremme arbeidsinkludering for brukere med ulike ressurser og behov har Aina A. Kane undersøkt hvordan NAV-ansatte erfarer sitt arbeid med å fatte vedtak om brukernes bistandsbehov. Tidsskrift for velferdsforskning nr. 1, 2020

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 13.03.2020 18:57