Prosjektdeltakere

Som første i landet lanserte Norges arktiske universitet - UiT og Tromsø kommune universitetsskoleprosjektet. Ved oppstarten i 2011 ble praksisskolene i Tromsø invitert til å søke om å delta på prosjektet. Av 17 skoler var det 12 som søkte og etter en uavhengig kvalitetsvurderingsprosess ble 6 skoler tildelt status som universitetsskole fra høsten 2011.

Definisjonen av en universitetsskole er: 

  • en skole som oppnår en spesiell status etter en søknads- og vurderingsprosess
  • en skole som forplikter seg til å være arena for studenters praksis og til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid som involverer skolens ansatte, studenter og forskere
  • en skole som tilfredsstiller bestemte kompetansekrav og som forplikter seg til å utvikle de ansattes kompetanse videre i nært samarbeid med forskere ved UiT

 

Følgende skoler deltar på prosjektet: 

Bjerkaker skole
v/ Berit Grindstein

Gyllenborg skole
v/ Jill Solheim Nilsen

Workinnmarka skole
v/ Kim Sørensen

Storelva skole
v/ Kent Roger Johansen

Langnes skole
v/ Berit Ingrid Aasmo

Sommerlyst skole
v/ Maria Holst

Fagereng skole
v/ Janne Kristine Johansen

Solneset skole
v/ Heidi Skøyen Johansen

 
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 30.12.2017 22:34