Hva tilbyr vi?

HVA

Akademisk skrivesenter ved HSL er et gratis tilbud til studenter ved HSL-fakultetet.

Vi tilbyr veiledning og hjelp med akademisk skriving på norsk og engelsk, for bachelor- og masternivå. For hjelp med engelske tekster på PhD-nivå og høyere, kontakt Cathinka Dahl-Hambro (cathinka.d.hambro@uit.no).

Kom gjerne innom åpningstidene om du har spørsmål eller vil diskutere en oppgave. Vi tar også imot tekster og spørsmål på e-post (skrivesenter@hsl.uit.no). Vil du ha veiledning på en tekst du har skrevet må du avtale time på forhånd.

NB! Dette er ikke et tilbud om korrekturlesning av oppgaver, men en ressurs til deg og din akademiske skriveutvikling.

 

HVORFOR

Ved å utvikle det akademiske språket blir man bedre rustet til å kommunisere sin fagkunnskap. For å utvikle seg som student og skribent er det viktig å få tilbakemeldinger fra andre. Det kan være nyttig å få andres øyne på en tekst eller bare ha et sted å stille generelle spørsmål i forhold til eksamenskriving, bacheloroppgave-skriving eller andre oppgaver. Her kan vi hjelpe deg!

Vi er dessuten (mest sannsynligvis) ikke eksperter på ditt tema, men vi kan påpeke hvis noe er uklart i teksten eller hvis et begrep/konsept/teori ikke er forklart tydelig nok. Det er viktig å fremheve at vi ikke gir faglige tilbakemeldinger, dette har du fagveileder til. Vi hjelper deg gjerne med fremstillingen av materialet.

 

HVORDAN

Gi oss et utkast av din tekst, helst via e-post, slik at vi får tid til å lese teksten før vi gir tilbakemelding. Vi kan gi deg tilbakemelding enten muntlig hvis du kommer innom Skrivesenteret, eller skriftlig via e-post. Når du sender oss en oppgave, inkluder også oppgavetekst og hva du ønsker hjelp med (struktur, argument, rød tråd, kilder osv).

Når du sender e-post til skrivesenter@hsl.uit.no inkluder

  • Studieretning og år (f.eks. statsvitenskap, andreåret)
  • Hva du ønsker hjelp med (f.eks. argumentasjon, struktur eller helhet)
  • Oppgavetekst (hvis du sender oppgave)

 

Husk å sende oss teksten din i god tid før du skal levere. Vi gir tilbakemelding på ting som struktur, diskusjon og språket (akademisk vs. muntlig språk osv., ikke korrektur). Om du ikke får tid til å redigere teksten etter at du har sendt den til oss, så er poenget med å få tilbakemeldinger borte. Derfor bør du planlegge å være ute i god tid.

Åpningstider

Åpningstider på Universitetsbiblioteket, avdeling kultur og samfunnsfag, høsten 2019:

Mandag 10:00–16:00
Tirsdag 10:00–16:00
Onsdag 12:00–16:00
Torsdag 12:00–16:00
Fredag 12:00–16:00

 

Finn oss her


skrivesenter@hsl.uit.no

Følg oss på Facebook