Akademisk Skrivesenter ved HSL

Hva tilbyr vi?

HVA

Akademisk skrivesenter ved HSL er et gratis tilbud til studenter ved HSL-fakultetet.

Vi tilbyr veiledning og hjelp med akademisk skriving på norsk og engelsk, for bachelor- og masternivå.

Kom gjerne innom i åpningstidene om du har spørsmål eller vil diskutere en oppgave. Vi tar også imot tekster og spørsmål på e-post (skrivesenter@hsl.uit.no). Vil du ha veiledning på en tekst du har skrevet kan du også avtale time på forhånd.

NB! Dette er ikke et tilbud om korrekturlesning av oppgaver, men en ressurs til deg og din akademiske skriveutvikling.

 

HVORFOR

Vi formidler vår fagkunnskap i stor grad gjennom skriftlige arbeider. For å utvikle seg som student og skribent er det viktig å få tilbakemeldinger fra andre. Det kan være nyttig å få andres øyne på en tekst eller bare ha et sted å stille generelle spørsmål knyttet til eksamenskriving, bacheloroppgave-skriving eller andre oppgaver. Her kan vi hjelpe deg!

Vi er dessuten (mest sannsynlig) ikke eksperter på ditt tema, men vi kan påpeke hvis noe er uklart i teksten eller hvis et begrep/konsept/teori ikke er forklart tydelig. Det er viktig å fremheve at vi ikke gir faglige tilbakemeldinger, men at vi er her for å hjelpe deg til å bli en bedre skriver. Vi hjelper deg gjerne med fremstillingen av materialet du arbeider med.

 

HVORDAN

Gi oss et utkast av din tekst, helst via e-post, slik at vi får tid til å lese teksten før vi gir tilbakemelding. Vi kan gi deg tilbakemelding enten muntlig hvis du kommer innom skrivesenteret, eller skriftlig via e-post. Når du sender oss en oppgave er det fint om du også inkluderer oppgavetekst og hva du ønsker hjelp med (struktur, argument, rød tråd, kilder osv).

Når du sender e-post til skrivesenter@hsl.uit.no oppgi gjerne opplysninger om

  • Studieretning og år (f.eks. statsvitenskap, andreåret)
  • Hva du ønsker hjelp med (f.eks. argumentasjon, struktur eller helhet)
  • Oppgavetekst (hvis du sender oppgave)

 

Husk å sende oss teksten din i god tid før du skal levere. Vi gir tilbakemelding på ting som struktur, diskusjon og språket (akademisk vs. muntlig språk osv., ikke korrektur). Om du ikke får tid til å revidere teksten etter at du har fått tilbakemeldinger fra oss, så er poenget med å få tilbakemeldinger borte. Derfor bør du planlegge å være ute i god tid.


Åpningstider

Åpningstider på Universitetsbiblioteket, avdeling kultur og samfunnsfag, høsten 2020:

Mandag 12:00–16:00
Tirsdag 12:00–16:00
Onsdag 12:00–16:00
Torsdag 12:00–16:00
Fredag 12:00–16:00

 

Finn oss her


skrivesenter@hsl.uit.no

Følg oss på FacebookAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 17.12.2020 14:09