Akademisk dugnad - UiT

Ressurser for deg som jobber med flyktninger og asylsøkere

 

RKBU Nord og RVTS Nord har sammen laget en Oversikt over tilgjengelige ressurser til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag

RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) er et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og arbeider med kompetansebygging innen sitt felt.

RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) er en del av UNN. På nettstedet Helsekompetanse.no finner du katalog over nettbaserte kompetansetilbud, og her finner du flere brosjyrer om Dagens flykningesituasjon.

Lenke til folderen - her finner du følgende punkt:

  • Tolking
  • Veiledere og sentrale dokumenter
  • Enslige mindreårige asylsøkere
  • E-læring og kompetansetilbud
  • Regionale fagressurser
  • Forskning og fagutvikling – kilder til nyttig fagstoff om
    asylsøkere og flyktninger
  • Lenker til Sentrale instanser

 

 

Ill: Colourbox/Folderen
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 19.03.2021 13:07