Arven etter Nansen: Forskningsplan

Denne forskningsplanen, utarbeidet med støtte fra Kunnskapsdepartementet, er det norske kunnskapsmiljøets forslag til å virkeliggjøre Arven etter Nansen i møte med et Barentshav i endring.

Her kan du laste ned hele forskningsplanen for Arven etter Nansen.
Ansvarlig for siden: Paul Friedrich Wassmann
Sist oppdatert: 01.03.2015 21:52

NYHETER

The Economist: The Arctic Ocean. Awakening


HENDELSER


DELTAKERE

Vi går sammen om å utvikle et sterkere samarbeid og et bedre kunnskapsgrunnlag i et område hvor mange forventer økt aktivitet.

uib uio
ntnu unis
hi np
met.no

Prosjektet er finansiert av med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Mer om deltakerne og mandatet til Arven etter Nansen.