UiTs priser for 2016

Statutter for UiTs priser ble vedtatt av Universitetsstyret 19.11.2009 og sist revidert 30.9.2015.

 

Vibeke Bårnes (Likestillingsprisen), Roe Fremstedal (Pris til yngre forsker), Paul Wassmann (FoU-prisen),  Kirsti Hokland (Utdanningsprisen), Hans Chr. Eilertsen (Innovasjonsprisen), Jørgen Berge og Redinor (Formidlingsprisen).