Nasjonalt utdanningsdekanmøte 10. oktober 2014

Høstens møte for  prodekan medisin blir 10. oktober 2014.

Kontaktpersoner er seksjonsleder for utdanningsseksjonen Elin Skog, elin.skog@uit.no 

Ansvarlig er prodekan medisin og odontologiutdanning Inger Njølstad, inger.njolstad@uit.no

Møteinnkalling 10. oktober 2014

Møtereferat 10. oktober 2014
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 24.11.2015 15:24