Det nasjonale dekanmøtet i medisin 1.-2. juni 2015

 

Søndag 31. mai: Internt seminar om pedagogisk utviklingsarbeid

«Faculty development» for utdanning

Kl.16.00-16.20 Innledning v/ Anita Iversen: Faculty development: begreper, trender internasjonalt og forskning

Kl.16.20-17.15 Deling fra hvert fakultet: beskrivelse av eksisterende tiltak, erfaringer, suksesshistorier og videre planer for faculty development for utdanning

                              NTNU v/ Tore Romundstad (10 min)

                              UiB v/ Arne Tjølsen (10 min)

                              UiO v/ Ingrid Os (10 min)

                              UiT v/ Anita Iversen og Torsten Risør (10 min)

 Diskusjon og mulig beinstrekk- med eventuelt inntak av arktisk O2

 Kl.17.30- 18.30 Diskusjon og veien videre

Hvordan fremme delingskulturen i undervisning og læring? Diskusjon i 4 grupper ledet av hhv Inger Njølstad, Tore Romundstad, Arne Tjølsen og Ingrid Os.

  

 Mandag 1. juni 2015 Internt dekanmøte i medisin

08.15 – 09.15: Den medisinske grunnutdanningen:

Harmonisering av nasjonale læringsmål i den medisinske grunnutdanningen – hva er målbildet? Ved prodekan Inger Njølstad, UiT (15 min. Vedlegg kommer)

Status for arbeidet med nasjonale læringsmål i kliniske ferdigheter og nasjonal deleksamen. Ved professor Jan Frich, UiO (30 min. Vedlegg kommer)

Diskusjon (15 min.)  

09.15 – 09.35: Nasjonale normer for professorkompetanse i medisinske fag i Norge

Innledning ved prodekan Ingrid Os, UiO

Diskusjon og vedtak

Vedtatte nasjonale normer for bedømmelse av professorkompetanse i medisinske fag

09.35 – 10.00: Pause

10.00 – 11.10: Sektorutfordringer i helseforskning – hvordan få til et bedre samspill med helsesektoren?

Kort innledning ved dekan Nina Langeland, UiB

Korte innlegg

Sektorutfordringer ved UiO prodekan for forskning Hilde Nebb

Sektorutfordringer ved UiB prodekan for forskning Robert Bjerknes

Sektorutfordringer ved NTNU prodekan for forskning Pål Romundstad

Sektorutfordringer ved UiT prodekan for forskning Sameline Grimsagaard
Oppsummering ved Nina Langeland - prioriteringer i det videre arbeidet?

11.10 – 11.35: Orientering om arbeid for et Nasjonalt institutt for global helse

Innlegg ved dekan Stig Slørdahl

 

11.35 – 12.00: Orientering om status for arbeid med kjernefasiliteter i regi av forskningsdekanmøtet.

Rapport presenteres av Ståle Liljedal, UiT

Offisielt program for Dekanmøtet i medisin 1.-2. juni 2015

12.00 – 13.00: Lunsj

Velkommen til Svalbard ved UNIS-direktør Ole Arve Misund

13.00 – 17.00 Åpen politisk del: Den medisinske grunnutdanning i endring for pasientens helsetjeneste

Møteleder dekan Arnfinn Sundsfjord, UiT

Oppfølging av samspillsmeldingen og system for nasjonale kompetansekrav – hvordan påvirker det den medisinske grunnutdanningen. Statssekretær Bjørn Haugstad KD.

Kommunenes fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Fagleder Rune Hallingstad, KS.

Hva er spesialisthelsetjenestens fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen UNN.

Ei pasientsentrert legeutdanning - Legen som generalist og leiar. Medisinerstudent Torfinn Støve Madssen, NTNU.

Pause 14.30 – 15.00

Møteleder dekan Stig Slørdahl, NTNU

Hva er samfunnets kompetansebehov til morgendagens leger? Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, HOD

Legeforeningens pågående prosjekt om grunnutdanningen.  Sentralstyremedlem Marit Halonen Christiansen, Legeforeningens sentralstyre

Om arbeidet med nasjonale læringsmål i den medisinske grunnutdanning. Prodekan Inger Njølstad, UiT.

Status for arbeidet med nasjonale læringsmål i kliniske ferdigheter og nasjonal delprøve ved professor Jan Frich, UiO.

Del 2 – kl. 16.30 – 17.15: Panel med spørsmål fra plenum.

Møteleder dekan Stig Slørdahl, NTNU


17.30-18.15 Omvisning på UNIS for de som ønsker det

 Kl. 19.30 Aperitiff på Radisson hotell. Kåseri ved direktør ved Svalbard Museum Tora Hultgren om «Døden i Svenskhuset – skjørbuk eller blyforgiftning?»

Kl. 20.00 Festmiddag på Restaurant Nansen, Radisson Blu Polar

 

Tirsdag 2. juni

08.15 – 12.30 Oppfølging av HelseOmsorg21 – samspill i helseforskning

Del 1 til 10.45: Helseforskning.

Møteleder dekan Nina Langeland, UiB

Oppfølging av HelseOmsorg21 – hvordan skal helseforskningen i Norge styrkes? Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, HOD.

Samarbeid mellom universiteter og sykehus for bedre helseforskning. Statssekretær Bjørn Haugstad, KD

Hvordan kan Norges forskningsråd medvirke til å styrke helseforskningen i Norge? Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, NFR

Helseforskning i nord - 12 års erfaring. Administrerende direktør Lars Vorland, Helse Nord RHF.

Hvordan samarbeider vi egentlig? Analyse av sampublisering i helseforskning på tvers av sektorer. Dekan Nina Langeland, UiB

Modeller for forskningssamarbeid mellom universitet og universitetssykehus – kan vi lære noe av andre land? Dekan Stig Slørdahl, NTNU

10:15 – 10:45. Åpne spørsmål fra plenum til foredragsholdere.

Møteleder dekan Frode Vartdal, UiO

Pause 10.45-11.15

Del 2 11.15-12.30: Det kommunale kunnskapsløftet – hvordan kan og vil universitetene medvirke?

Møteleder dekan Arnfinn Sundsfjord, UiT

Hvordan kan kommunene bli en reell forskningsaktør? Fagleder Rune Hallingstad, KS

Hvordan kan universitetene medvirke til det kommunale kunnskapsløftet? Dekan Frode Vartdal, UiO

Kompetanse og ledelse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, HOD

Avslutning
Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 24.11.2015 18:18