Forbedringsprosess - Innspill

Forbedringsarbeidet ved UiT er avhengig av at de som best vet hvor flaskehalsene er også sender innspill med forslag til nye prosesser å gå løs på.

Siden 2012 har UiT startet og gjennomført 12 større langsgående forbedringsprosesser. Alle disse prosessene er overlevert til sine respektive administrative linjer og ivaretas i det videre der. Du kan lese mer om prosessene annet sted på denne siden. Ettersom UiT nå er inne i en fase med omorganisering både av faglig og administrativ virksomhet er det besluttet å vente med å sette i gang en ny større forbedringsprosess.

Selv om det ikke startes strørre prosesser nå jobbes det kontinuerlig med forbedring av oppgaver og prosesser av mindre omfang, og ikke minst med forbedring av informasjonsflyt og samarbeidslinjer. For å få tak i slike oppgaver er vi helt avhengige av tips fra deg som opplever et problem. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

Forslag sendes direkte til svein.are.tjeldnes@uit.no via dette skjemaet.