Ved ønske om tilgang til data fra SLiCA prosjektet, kontaktes prosjektleder og forsker

 Bent-Martin Eliassen