News

Plenumsforedrag på Statsviterkonferansen, omdømmebygging i kommunene, Haldor Byrkjeflot 6.01.2014

Omdømmebygging i offentlig sektor, foredrag av Haldor Byrkjeflot 15.10.2013

Omdømmebygging i kommunene, foredrag på "Saman om ein betre kommune" Hilde Bjørnå 18.06.2013

Does North Norway need a reputation? Nordlys, 2. April 2012. (in Norwegian)

Interview with project manager Hilde Bjørnå UiTø website, 15. Nov 2011 (in Norwegian)

Det norske omdømmet (in Norwegian) 6. Jan 2013
Ansvarlig for siden: Hilde Bjørnå
Sist oppdatert: 09.01.2014 10:33