Publications/relevant reading

Articles:

Flo, Yngve (2015) Lokal historie i kommunal tvangstrøye. Heimen. s. 373-385. ISSN 0017-9841

Flo, Tngve (2015) Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen. s.327-337. ISSN 0017-9841

Angell, Svein Ivar (2015) Å byggja ein region som merkevare. Historiebruk i Hardanger. HEIMEN, BIND 52, 2015, SIDE 57–71. ISSN 0017-9841

Bjørnå, Hilde (2014) Omdømmebygging i kommunene. Hva gjør de og hva vil de?. 
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (4). ISSN 0801-1745.s 256 - 276.

Wæraas, A. (2014): "Fullt og helt eller stykkevis og delt? Organisasjonsbygging og identitetsstyring i den norske kommunesektoren". Nordiske Organisasjonsstudier 16 (2): 3-29

Svein Ivar Angell & Mads Mordhorst (2014): "National Reputation Management and the Competition State", Journal of Cultural Economy, DOI: 10.1080/17530350.2014.885459

Wæraas, A., H. Bjørnå, T. Moldenæs (2014): "Place, organization, democracy: Three strategies for municipal branding". Public Management Review DOI: 10.1080/14719037.2014.906965 

Wæraas, A. (2014): "Making a difference: Strategic positioning in municipal reputation-building". Local Government Studies. DOI: 10.1080/03003930.2014.930025 

Nielsen, J. A. & H. H. Salomonsen (2012): "Why all this communication? Explaining strategic communication in Danish local governments from an institutional perspective". Scandinavian Journal of Public Administration 16 (1): 68-89

Wæraas, A. & H. Byrkjeflot (2012): "Public sector organizations and reputation management: Five problems." International Public Management Journal (15) 2: 186-206

Book chapters:

Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier (2015). Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger. I: Regional merkevarebygging. Fagbokforlaget s. 151-172

Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Identitets- og omdømmekartlegging. I: 10-punktsmodellen - Strategisk og kreativ samfunnsutvikling. Molde: TIBE Samfunn AS 2015 s. 128-133

Forankring. I: 10-punktsmodellen - Strategisk og kreativ samfunnsutvikling. Molde: TIBE Samfunn AS 2015 s. 108-119
 Wæraas, A (2015): "Municipal reputation-building in Norway: A reputation commons tragedy?" In: Wæraas, A. & M. Maor (eds.): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge 

Wæraas, A. & M. Maor (2015): "Understanding organizational reputation in a public sector context". In: Wæraas, A. & M. Maor (eds): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge 

Salomonsen, H. H. & J. A. Nielsen (2015): "Investigating the politics of reputation management in local government – the case of Denmark". In: Wæraas, A. & M. Maor (eds.): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge 

Bjørnå, H. (2015): "Dealing with stakeholders in local government - three Norwegian cases of municipal reputation management". In: Wæraas, A. & M. Maor (eds.): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge 

Byrkjeflot, H (2015): "Driving forces, Critiques, and paradoxes of Reputation management in Public Organisations".  In: Wæraas, A. & M. Maor (eds.): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge

Wæraas, A. (2014): "Kommunal omdømmebygging som konkurransestrategi" In: Å. Johnsen (ed.): En strategisk offentlig sektor. Bergen: Fagbokforlaget (forthcoming)

Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Wæraas, Arild (2013). "Offentlig omdømmeledelse". In Salomonsen, H. H. (ed): Offentlig ledelse og strategisk kommunikation. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 ISBN 9788757424997

Wæraas, A. & H. Bjørnå (2011): ”Kommunegrå eller unik? Omdømmebygging i kommunesektoren”. In Wæraas, A., H. Byrkjeflot & S. I. Angell (eds) (2011): Substans og framtreden: Omdømmehåndtering i offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget.

Book

Wæraas, A. & M. Maor (eds.) (2014): Organizational Reputation in the Public Sector. New York: Routledge (forthcoming)

Newpaper articles:

Bjørnå, H.; Moldenæs, T.; Wæraas, A. Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens. Dagavisen Nordlys 2014

Angell, S. I. (2013): "Det norske omdømmet" Aftenposten, 7. januar 2013.

Bjørnå, H. & A. Wæraas (2012): "Trenger vi et omdømme som landsdel?" Nordlys, 2. april 2012. 

Angell, Svein Ivar,(2015):  "Hardanger som ikon", Bergens Tidende 1. juni 2015.

Yngve Flo (2015): Kommuner på jakt etter fellesskap. Kommunal rapport, 14 september 2015

http://debatt.kommunal-rapport.no/debatt/kommunar_pa_jakt_etter_fellesskap Trykt i papiravisa 24.9.2015. (Tittel: «Kommunar på jakt etter fellesskap»)

Yngve Flo (2015): Intervjuet om prosjektet på NRK P2 til programmet «Ut i kulturen», sendt  morgenen den 6. september  https://radio.nrk.no/serie/ut-i-kulturen-p2/MKTR26003815/06-09-2015

Haldor Byrkjeflot, Cris Rønningstad (2015) Omdømmefellen. Dagsavisen 1 sept. 2015. Leserinnlegg.

http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread313419/

Martin Sollund Krane (2015) Omdømme og demokrati. Kommunalt omdømmearbeid med bruk av teknikker fra PR-bransjen kan true kommunaldemokratiet. Kommunal rapport . 10.11. 2015. Kronikk. http://debatt.kommunal-rapport.no/debatt/omdomme_og_demokrati

Poster:

Poster from DEMOSREG workshop, Son, 11-12 March 2013

Survey form:

Survey

 

Master Theses:

http://www.polis.no/Publikasjonsserien/Publikasjonsserien.htm

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio%3AUBT%C3%98&fid=alle&term=omd%C3%B8mme%3F&op=and&fid=alle&term=&bibliografi=&avdeling=&materiale=hovedfagsoppg&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=50

http://www.ub.uio.no/nora/result.html?VDP=240&SEARCH_AND=omd%C3%B8mmebygging&ARCHIVE=Munin&PAGESIZE=20&SEARCHMODE=TOPIC&

 
Ansvarlig for siden: Hilde Bjørnå
Sist oppdatert: 15.02.2016 13:37