Medlemmer i Forskergruppen for samisk og urfolksforskning

Forskergruppen i samisk og urfolksforskning har en flerfaglig sammensetning, der både historie, samfunnsfag, språk, litteratur og kunstvitenskap er med.

Harald Gaski, leder

Bjørg Evjen

Henry Minde

Mikael Svonni

Asle Høgmo

Britt Kramvig

Hanna Horsberg Hansen

Lena Kappfjell

Tilknyttede medlemmer /Adjunct members:

Professor Thomas A. DuBois, University of Wisconsin, Madison

Professor David Anderson, UiT / University of Aberdeen
Ansvarlig for siden: Sigrun Høgetveit Berg
Sist oppdatert: 25.04.2012 23:39