Priser og frister

Følgende priser gjelder fra 01.07.2016

Priser (fra 01.07.2016)

 • kr 647 pr døgn, * full forpleining, fredag til søndag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 608 pr døgn, * full forpleining, søndag til fredag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 373 pr døgn, * full forpleining for studieplanfestede kurs og videregående skoler. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 190 pr døgn med egen forpleining fredag til søndag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 144 pr døgn med egen forpleining søndag til fredag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 85 pr døgn som tillegg for enkeltrom
 • kr 72 for leie av sengetøy
 • kr 720 Avbestillingsgebyr 1 mnd.
 • kr 910 Avbestillingsgebyr 14 dager
 • kr 288  Plass til campingvogn

* Full forpleining inkl. frokost, lunsj og middag. Andre måltid må
avtales med ansvarlig på feltstasjon. Det går også an å besøke stasjonen
og spise enkeltmåltider til følgende priser: frokost kr 85  (evt
lunchpakke), lunch kr 131. middag kr 170, kveldsmat kr. 72. grillkveld
kr. 59. Barn i alder 4-12 år betaler halv pris.

*Enkelt forpleinings kurs betaler kr.1047 for leie av kjøkken/spisesal  og fellesrom.

Frister

Feltkurs ved Insitutt for biologi og Institutt for  geologi har fortrinnsrett til bruk av stasjonen i sommersesongen. Disse  enhetene må avtale tidspunkt for sine kurs innen 15 mars. Deretter kan andre enheter/grupper ved Universitetet og skoler bestille stasjonen til sine kurs og seminar.
 
Dersom stasjonen er ledig kan ansatte ved Universitetet og deres familier  bruke deler av stasjonen, med adgang til å bestille to uker på forhånd.  For soverommene i tilknytning til observatoriebygget, har studenter og  forskere ved Institutt for fysikk fortrinnsrett i tiden 15.9-1.4.
 
Spørsmål om bruken av disse kan rettes till Janne-Grethe Løkvoll.

Måltidene vil bli servert til faste tider:                                       Tilbake til førstesiden

 • Frokost    kl 08-09
 • Lunch      kl 12-13
 • Middag    kl 17-18


Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 11.10.2016 12:13
Skip to main content