Priser og frister

Følgende priser gjelder fra 01.01.2019

Priser (fra 01.01.2019)

 • kr 673 pr døgn, * full forpleining, fredag til søndag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 632 pr døgn, * full forpleining, søndag til fredag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 388 pr døgn, * full forpleining for studieplanfestede kurs og videregående skoler. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 200 pr døgn med egen forpleining fredag til søndag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 150 pr døgn med egen forpleining søndag til fredag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 88 pr døgn som tillegg for enkeltrom
 • kr 75 for leie av sengetøy
 • kr 800 Avbestillingsgebyr 1 mnd.
 • kr 1090 Leie av kjøkken/spisesal - NB: Kun helg
 • kr 300  Plass til campingvogn

* Full forpleining inkl. frokost, lunsj og middag. Andre måltid må
avtales med ansvarlig på feltstasjon.

Det er også mulig å besøke stasjonen og spise enkeltmåltider til følgende priser:

Frokost kr 88  (evt lunchpakke),

Lunch kr 136

Middag kr 177

Kveldsmat kr. 75

Grillkveld kr. 75 (pølser i brød med enkelt tilbehør)

Barn i alder 4–12 år betaler halv pris.

Frister

Feltkurs ved Insitutt for biologi og Institutt for geologi har fortrinnsrett til bruk av stasjonen i sommersesongen. Disse enhetene må avtale tidspunkt for sine kurs innen 15. mars. Deretter kan andre enheter/grupper ved Universitetet og skoler bestille stasjonen til sine kurs og seminar.
 
Dersom stasjonen er ledig kan ansatte ved Universitetet og deres familier bruke deler av stasjonen, med adgang til å bestille to uker på forhånd. For soverommene i tilknytning til observatoriebygget, har studenter og forskere ved Institutt for fysikk fortrinnsrett i tiden 15.9-1.4.
 
Spørsmål om bruken av disse kan rettes til Tuula Kultima.

Måltidene vil bli servert til faste tider:                                       Tilbake til førstesiden

 • Frokost    kl 08-09
 • Lunch      kl 12-13
 • Middag    kl 17-18Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 27.03.2020 11:57