Skibotn feltstasjon

Priser og frister

Følgende priser gjelder fra 01.01.2021

Priser (fra 01.01.2019)

 • kr 700 pr døgn, * full forpleining, fredag til søndag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 650 pr døgn, * full forpleining, søndag til fredag, inklusive leie av sengetøy
 • kr 450 pr døgn, * full forpleining for studieplanfestede kurs og videregående skoler. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 250 pr døgn med egen forpleining fredag til søndag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 200 pr døgn med egen forpleining søndag til fredag. Sengetøy er ikke inkludert.
 • kr 100 pr døgn som tillegg for enkeltrom
 • kr 75 for leie av sengetøy
 • kr 800 Avbestillingsgebyr 1 mnd.
 • kr 1090 Leie av kjøkken/spisesal - NB: Kun helg
 • kr 300  Plass til campingvogn

* Full forpleining inkl. frokost, lunsj og middag. Andre måltid må
avtales med ansvarlig på feltstasjon.

det er også mulig besøkte  stasjonen og spise enkeltmåltidertil følgende priser:

Frokost kr 90 (evt lunchpakke)

Lunsj  kr 140

Middag kr 180

Kveldsmat kr 75

Grillmat(pølser+brød) kr 75

Frister

Feltkurs ved Insitutt for biologi og Institutt for geologi har fortrinnsrett til bruk av stasjonen i sommersesongen. Disse enhetene må avtale tidspunkt for sine kurs innen 15. mars. Deretter kan andre enheter/grupper ved Universitetet og skoler bestille stasjonen til sine kurs og seminar.
 
Dersom stasjonen er ledig kan ansatte ved Universitetet og deres familier bruke deler av stasjonen, med adgang til å bestille to uker på forhånd. For soverommene i tilknytning til observatoriebygget, har studenter og forskere ved Institutt for fysikk fortrinnsrett i tiden 15.9-1.4.
 
Spørsmål om bruken av disse kan rettes til Tuula Kultima.

Måltidene vil bli servert til faste tider:                                       Tilbake til førstesiden

 • Frokost    kl 08-09
 • Lunch      kl 12-13
 • Middag    kl 17-18Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 30.11.2020 11:07