Prosjekt Frafall

Nyheter

08. 12 2014: Åpent avslutningsseminar "Prosjekt frafall"  - Mer info og påmelding

07.05.2014: Åpent forskningsseminar om RURAL EDUCATION 

15.11.2013: Avisinnlegg i Nordlys: "Skolekutt på distriktsungdommens skuldre"

01.08.2013: Vibeke Øie er på plass som forskningsassistent på prosjektet.

16.-17.01.2013: Workshop om frafall ved Universitetet i Tromsø

15.10.2012: Presentasjon på Ung vilje's erfaringskonferanse, Universitetet i Tromsø

02.10.2012: To nye artikler fra prosjektet er publisert i boken Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel" av Jentoft, Nergård og Røvik (red.).

21.09.2012: Kronikken "I skyggen av nordområdesatsinga" av Bæck & Paulgaard publisert i Nordlys

01.09.2012: André Rondestvedt er tilsatt i stillingen som PhD-stipendiat ved Prosjekt Frafall. Rondestvedt har bakgrunn som fagarbeider, ingeniør, pedagog/spesialpedagog og har en mastergrad i yrkespedagogikk. I tillegg er han rå på fotball-banen! Vi er veldig fornøyde med å ha fått André med på laget!

17.01.2012: Ledig stipendiatstilling med søknadsfrist 01.03. Se her for utlysning.

08.11.2011: Presentasjon for Oljeforbundets landsforening, på Rica Ishavshotell

NYHET: INVITASJON TIL FORSKNINGSSEMINAR 24. OKTOBER "RURAL FUTURES? ISSUES ON YOUTH, EDUCATION AND RURALITY"

31.03.2011: Forskningsprosjektet ble presentert på Fellessamling for Karriere Troms, på Sydspissen hotell

 17.02.2011: Ledig stipendiatstilling med søknadsfrist 31.03.11. Se her for utlysning
Ansvarlig for siden: Bæck, Unn-Doris K.
Sist oppdatert: 17.09.2020 12:11