Prosjekt Frafall

Publikasjoner

Bæck, Unn-Doris K. (2013): "Frafall: Har sted betydning? På hvilken måte påvirker bosted muligheten for å gjennomføre videregående opplæring?" Fagartikkel publisert på veilederforum.no

Bæck, Unn-Doris K. & Paulgaard, Gry (2013): "Skolekutt på distriktsungdommens skuldre"Avisinnlegg i Nordlys 15.11.2013. Som pdf

Bæck, Unn-Doris K. (2013): "Explaining regional differences in dropout rates in Norway". Paper presentation at Nordic Educational Research Association's annual congress, Reykjvavik, Iceland, March 2013.

Paulgaard, Gry (2013): "Rural youth in post-industrial knowledge societies". Paper presentation at Nordic Educational Research Association annual congress, Reykjavik, Iceland, March 2013.

Paulgaard, Gry (2012): Sentrum og periferi: Ungdom i mulighetenes landsdel. I Jentoft, Svein, Nergård, Jens-Ivar & Røvik, Kjell Arne (red.): Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Stamsund: Orkana Akademisk. Side 93-104

Bæck, Unn-Doris K.(2012): Refleksjoner om nordnorske utdanningsvalg. I Jentoft, Svein, Nergård, Jens-Ivar & Røvik, Kjell Arne (red.): Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Stamsund: Orkana Akademisk. Side 117-126

Bæck, Unn-Doris K. & Paulgaard, Gry (2012): "I skyggen av nordområdesatsinga". Kronikk i Nordlys 20.09.2012. Som pdf

side1-1.jpg (Bredde: 180px)Ansvarlig for siden: Bæck, Unn-Doris K.
Sist oppdatert: 17.09.2020 12:11