Prosjekt Frafall

Om prosjektet

Hovedhensikten med prosjektet er tredelt:

 

1) Generere forskningsbasert kunnskap om frafall i videregående skole i Troms, gjennom å fokusere på følgende problemstillinger:

a. Hvilken effekt har regionale faktorer for å forklare hvorfor elever i Troms slutter i skolen?

b. Hvilken effekt har det å falle ut av videregående utdanning for videre utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer på kort og lang sikt?

c. Sette fokus på de frafallsutsatte guttene på yrkesfaglig utdanning.

2) Kartlegge tiltak og suksesshistorier som utgangspunkt for utvikling av tiltak for å redusere frafall.

3) Sette i gang et forsker-praktiker nettverk om frafall i videregående skole.

Det metodiske designet baserer seg på en kombinasjon av ulike metoder; kvalitative intervjuer, registerdata og spørreskjemadata.

side2_bilde3.jpg (Bredde: 180px)
side2_bilde2.jpg (Bredde: 180px)
side2_bilde1.jpg (Bredde: 180px)

 

 
Ansvarlig for siden: Bæck, Unn-Doris K.
Sist oppdatert: 17.09.2020 12:11