INNSENDING AV ABSTRAKT

INNSENDING AV ABSTRAKT

___

INNSENDING AV PRESENTASJON/ABSTRAKT:

FRIST 15.oktober 2021.

Send inn abstrakt ved å følge lenken: NETTSKJEMA ABSTRAKT

Tilbakemelding på abstrakt innen 15. november 2021.

NB! Du vil få et automatisk generert svar fra Nettskjema.no med takk for påmelding. Det betyr ikke at du er påmeldt konferansen. Påmelding til konferansen må gjøres i eget skjema innen 1. desember 2021.

___

KRAV TIL ABSTRAKT/FORHÅNDSINFORMASJON:

  1. Velg mellom papersesjon, symposium, rundebordsdiskusjon, veiledning eller poster.
  2. Tittel på presentasjonen/tema som fremlegges.
  3. Navn på de som presenterer.
  4. Et sammendrag som presenterer tematikken på maksimum 300 ord:

Paper/symposium: Angi om det er erfaringer eller forskningsresultat som ligger til grunn. Redegjør for teoretisk og metodologisk fundament, aktuelle funn og konklusjon. 

Rundebordsdiskusjon: Skriv et sammendrag som beskriver tematikken/problemstillingen.

Veiledning: Redegjør for case og utform en problemstilling som veiledningen skal ta utgangspunkt i.

Poster: Angi om det er erfaringer eller forskningsresultat som ligger til grunn. Redegjør for teoretisk og metodologisk fundament, aktuelle funn og konklusjon. Størrelse på poster: A0 (841mm x 1189mm).
Ansvarlig for siden: Inger Merethe Hansen
Sist oppdatert: 04.10.2021 10:54