landskap med høyspentmaster

Horizon 2020 Energy

Om energi (EU-nettside) 
Arbeidsprogram 2018-2020: Building a Low-Carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy.

Forskningsprogram Energi

Utlysninger i H2020 med søknadsfrister i september 2020.  Områder med utlysninger er Energy efficiency– Buildings in energy transition– Global leadership in renewables – Smart and clean energy for consumers – Smart citizen – centred  energy system – Smart cities and communities – Smart airports - Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries  - Joint actions/Cross cutting issues -

 

Utlysninger energi H2020

 

Infodager EU

Sustainable energy week

Konferanser

Forskningsrådets energiforskningskonferanse 2020

Kurs og opplæring til H2020 og Horizon Europe/ regi Forskningsrådet

Bodø

Tromsø              

Alta

Partnersøk – digital portal

 

Kontaktpersoner Forskningsrådet

Kontaktpersonene i Forskningsrådet kan bistå med søknadsskriving.

Energi

Marianne H. Aandahl: Kontaktinfo  99151936 / mhaa@forskningsradet.no

Energi/Internasjonalt  

Tor Ivar Eikaas: Kontaktinfo 92604524  / tie@forskningsradet.no

 

Søknadsfinansiering

Annet

Utlysninger Forskningsrådet     Søknadsfrist 16.09.2020

Innovasjonsprosjekt med næringsliv

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/

Energi – transport - IKT

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/pilot-t-nye-losninger-i-skjaringsfeltet-transportikt/

Arrangementsstøtte forskningsrådet – konferanse, seminarer etc  - løpende søknadsfrist

Regionale kompetansemeglere – kontakt næringsliv og akademia

Tor Hovda

Pål Skavås

Harriet

  

Horisont for nybegynnere - informasjonsmateriell fra Horisont Trondelag

 

Ansvarlig for siden: Mette Ravn Midtgard
Sist oppdatert: 14.05.2020 13:13