Pilotprosjekt hjemmeeksamen

Pilotprosjekt hjemmeeksamen

Pilotprosjekt om administrasjon og gjennomføring av hjemmeeksamen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

Hva betyr prosjektet for meg som student?

Den største endringen er at du skal forholde deg til fellestjeneste for eksamen når du har eksamensrelaterte spørsmål under og etter eksamen.

Studiekonsulentene på din utdanning skal fortsatt være den personen du kontakter mens undervisning pågår og helt inntil arbeidskravet er godkjent og registrert. Deretter vil fellestjeneste for eksamen overta og være ditt kontaktpunkt. Se menypunkt 1. og 2. og 3. under for nærmere informasjon.

Henvendelser under eksamen

Det kan være ulike problemstillinger som kan dukke opp under eksamen, både praktiske/tekniske, faglige og av administrativ art. Eksempler kan være utfordringer med Wiseflow, spørmål om oppgaveteksten med mere.

Syk under eksamen, Se nærmere informasjon på UiTs eksamensside:  Alt om eksamen ved UIT.

Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk

Begrunnelse er hjemlet i eksamensforskriften § 42.

Fra og med mandag 16.november skal alle studenter ved UiT benytte studentweb for å be om begrunnelse. Frist for å be om begrunnelse er fortsatt - innen en uke etter at sensur er kunngjort.

Merk at du ikke kan be om begrunnelse i studentweb på muntlige, utøvende eller praktiske eksamener.

KLAGE

Rett forespørsel til  TOPdesk for:

  • Klage over karakterfastsetting, jfr. eksamensforskriften § 43  merk emnefelt: "Klage" og emnekode
  • Klage over formelle feil ved eksamen, jfr. eksamensforskriftens § 44

Ny rutine vedrørende klage - for studenter ved IHO og ISV,  kommer i månedsskiftet november/desember 2020


Viktige lenker

 


IHO:

Lenker til emneansvarlige, interne/eksterne sensorer ved IHO


ISV:

Lenker til emneansvarlige, interne/eksterne sensorer ved ISVAnsvarlig for siden: Rebni, Nina Merete
Sist oppdatert: 16.11.2020 13:18