Pilotprosjekt hjemmeeksamen

Pilotprosjekt om administrasjon og gjennomføring av hjemmeeksamen ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV).

Hva betyr prosjektet for meg som student?

Den største endringen er at du skal forholde deg til fellestjeneste for eksamen når du har eksamensrelaterte spørsmål under og etter eksamen.

Studiekonsulentene på din utdanning skal fortsatt være den personen du kontakter mens undervisning pågår og helt inntil arbeidskravet er godkjent og registrert. Deretter vil fellestjeneste for eksamen overta og være ditt kontaktpunkt. Se menypunkt 1. og 2. og 3. under for nærmere informasjon.

Henvendelser under eksamen

Det kan være ulike problemstillinger som kan dukke opp under eksamen, både praktiske/tekniske, faglige og av administrativ art. Eksempler kan være utfordringer med Wiseflow, spørmål om oppgaveteksten med mere.

Syk under eksamen, Se nærmere informasjon på UiTs eksamensside:  Alt om eksamen ved UIT.

Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk

Henvendelser etter eksamen - via TOPdesk

Dersom du vil ha:

  • Begrunnelse for karakterfastsetting, jfr. eksamensforskriften § 42  - merk emnefelt: "Begrunnelse" og emnekode. Merk at dette må gjøres innen en - 1 - uke etter at sensur er kunngjort.
  • Klage over karakterfastsetting, jfr. eksamensforskriften § 43  merk emnefelt: "Klage" og emnekode
  • Klage over formelle feil ved eksamen, jfr. eksamensforskriftens § 44

Ny rutine for å be om begrunnelse kommer medio november 2020. Ny rutine vedrørende klage kommer medio noivember 2020

Ansvarlig for siden: Nina Merete Rebni
Sist oppdatert: 21.10.2020 10:38

Viktige lenker

 


IHO:

Lenker til emneansvarlige, interne/eksterne sensorer ved IHO


ISV:

Lenker til emneansvarlige, interne/eksterne sensorer ved ISV