OppPsyk

OppPsyk er en universell psykisk helsefremmende mobilapplikasjon for alle ungdom i alderen 12 til 17 år. Prosjektet finansieres av Stiftelsen DAM gjennom Rådet for psykisk helse. Mobilappen utvikles i 2020/21 og vil evalueres før den gjøres tilgjengelig.

Bilde av figur som inviterer til skogstur

bakgrunn og hensikt

Det er allment anerkjent at folkehelsearbeid bør fokusere på universelle, helsefremmende og forebyggende tiltak fremfor behandling av lidelser (Holte, 2012). Å fremme psykisk helse og trivsel, samt å forhindre utvikling av psykiske lidelser er viktig og kan ha en stor samfunnsverdi. Økt mestring, trivsel og god psykisk helse kan øke livskvalitet, samt redusere senere kostnader forbundet med psykiske lidelser (Holte, 2017).

Psykisk helsefremmende tiltak

Forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge er en viktig satsning fra norske myndigheter. Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019 – 2024) vil jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet. Den norske regjeringsstrategien for ungdomshelse oppfordrer til utvikling av digitale informasjonstjenester om helse for ungdom (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016). Når OppPsyk er utviklet og evaluert, kan det være en kostnadseffektiv, lett og alltid tilgjengelig ressurs for å styrke ungdoms psykiske helse og trivsel.

MOBILAPPEN Opppsyk

OppPsyk vil leveres gratis gjennom en mobilapplikasjon som kan lastes ned til Android og iOS og kan således benyttes på samtlige mobiltelefoner. Informasjon vil bli vist i appen gjennom tekst, lydopptak og korte animasjonsfilmer. OppPsyk vil bestå av to moduler:

  • Psykoedukasjonsmodulen vil gi informasjon om psykisk helse og psykisk uhelse og hvordan tanker, følelser og atferd henger sammen. Ungdom vil også lære om ulike følelser og få råd om hvordan de kan håndtere følelsene. Et annet viktig mål er å hjelpe ungdommer til å snakke om problemene sine og søke hjelp når det trengs.
  • Ressursmodulen vil omfatte konkrete øvelser som avspenningsøvelser for hvordan man håndterer følelser og stress, samt lære ungdom å identifisere destruktive tanker og erstatte disse med alternative tanker, skape god søvnhygiene og ivareta gode sosiale relasjoner.  

Målsetning

Målene til OppPsyk er å:

  • øke trivsel og psykisk velvære
  • øke kunnskap om psykisk helse
  • øke mestringskompetanse for å håndtere stress
  • øke hjelpesøkende atferd
  • øke selvfølelse
  • øke søvnkvalitet
  • redusere psykiske plager

Prosjektgruppe

Prosjektet tilhører Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) ved forskergruppen Forebyggende og helsefremmede tiltak som utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Prosjektgruppen som vil jobbe med utviklingen av OppPsyk består av prosjektleder førsteamanuensis Henriette Kyrrestad, postdoktor Sabine Kaiser, professor Monica Martinussen, førsteamanuensis Marte Rye og førsteamanuensis Reidar Jakobsen.

Kontakt

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet er det bare å ta kontakt ved å sende en epost til oss i prosjektgruppa:

Henriette Kyrrestad (tlf. 776 23305, e-post henriette.kyrrestad@uit.no) eller

Sabine Kaiser (tlf. 776 45850, e-post sabine.kaiser@uit.no)

Ansvarlig for siden: Henriette Kyrrestad
Sist oppdatert: 19.06.2020 08:51

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Logo Dam-stiftelsen

Forskningsprosjekt

OppPsyk er en del av forskningsprosjektet UngRisk

Tegnet av Erik Fjukstad

Vedlegg

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021