Historical Population Register for Norway


Ansvarlig for prosjektet: Tore Børseth Bentz