Historical Population Register for Norway

Historical Population Register for Norway
Ansvarlig for siden: Tore Børseth Bentz
opprettet: 05.04.2017 15:16