Bruk og nytte av hjelpemidler til yngre personer med demens.

Flerårig forskningsprosjekt.

Samarbeid mellom førsteamanuensis Cathrine Arntzen, IHO, førstelektor Rita Jentoft, UiT og forsker Torhild Holthe, Kompetansetjeneste for Aldring og helse.


Ansvarlig for prosjektet: Cathrine Arntzen