Norsk psykologi i Europa: Tvillingsøstre med integrasjonsvansker

Hvordan passer den norske psykologien inn i europeisk psykologi? Madeleine Dalsklev og Karen Eimot, fagpolitiske rådgivere i Psykologiforbundet, forklarer hvordan det henger sammen.

Norskutdannede mastere i psykologi får ikke melde seg
inn i European Federation for Psychologists' Association.
Det ønsker Psykologiforbundet å gjøre noe med.
Illustrasjon: www.colourbox.com

I Norge har mastergrader i psykologi eksistert som et alternativ til profesjonsstudiet i mer enn ti år. Mastergradene ble innført som en følge av Bologna-prosessen. Målet var å standardisere psykologiutdanningene i Europa for å sikre utdanningskvaliteten på tvers av landegrensene og oppnå økt internasjonal mobilitet. Innføringen av mastergrader i Norge var derfor et steg i riktig retning når det kommer til internasjonale standarder og målsettinger.

Norske mastere står utenfor europeisk psykologforbund

Den norske profesjonsutdanningen ble likevel ikke omstrukturert etter BA/MA-modellen, og i Norge i dag har vi derfor to studieløp i psykologi. Dette gjør Norge ulikt de fleste andre land i Europa, hvor utdanning innenfor klinisk psykologi oftest gjøres innenfor et BA/MA-løp. Det er også spesielt for Norge at man må ha vært gjennom et klinisk utdanningsløp for å kunne kalle seg psykolog.

På grunn av denne spesielle situasjonen er norske masterutdannede ikke representert i den internasjonale psykologiplattformen EFPA - European Federation for Psychologists’ Association. EFPA jobber for å fremme psykologien som vitenskap, profesjon og utdanning, og for å skape økt mobilitet for psykologer - både kliniske og andre - i Europa. Den ene grunnen til at norske masterutdannede ikke er representert i organisasjonen, er et krav fra EFPA om at man skal kunne kalle seg psykolog i sitt eget land. Den andre er at EFPA kun har en medlemsorganisasjon per land, og at masterutdannede ikke får melde seg inn hos den norske representanten Norsk Psykologforening.

Ønsker paraply for alle med norsk psykologiutdanning

Masterutdannende kan derimot melde seg inn i Psykologiforbundet. Forbundet er åpent for alle studenter og ferdigutdannede med en høyere utdanning i psykologi fra universitet eller høyskole – bachelor, master, profesjon og doktor. Vi jobber blant annet for å bygge sosialt og faglig fellesskap på tvers av utdanningsbakgrunn, og for å gjøre psykologisk kunnskap mer tilgjengelig for alle som er interessert i faget vårt. Psykologiforbundet mener også at det bør opprettes en paraplyorganisasjon for vårt forbund og Norsk Psykologforening, slik at både profesjon- og masterutdannende kan representeres i EFPA. Å gi norske masterutdannende tilgang til internasjonale plattformer er et helt nødvendig steg som vil styrke både den norske og europeiske psykologien.

Mastergradene gir kunnskap og kompetanse innenfor en rekke områder av psykologien som samfunnet har et stort behov for. Derfor er det viktig å satse på masterutdanningene, og fremme kunnskap om hvor mye masterutdannende har å bidra med i samfunnet. Her gjør Universitetet i Tromsø en fantastisk jobb, med sin satsning på kvalitet og forskning gjennom bachelor- og masterløpene. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å takke for deres strålende innsats, og gratulere masterprogrammet i psykologi ved Universitetet i Tromsø så mye med sine 10 år!

Ansvarlig for siden: Tove Irene Dahl
Sist oppdatert: 16.10.2015 19:32