Bruk av mikroRNA i rettsgenetiske analyser

Et fokusområde for RGS er karakterisering av mikroRNA i ulike kroppsvæsker og celletyper. MikroRNA er små (ca 22 nt)  ikke-kodende RNA som virker som regulatorer av gen-uttrykk i planter og dyr. Uttrykket av mange mikroRNA er cellespesifikt, og gjennom dette prosjektet vil vi  kartlegge hvordan mikroRNA kan benyttes som markør for å identifisere hvilke celletyper som finnes i biologiske spor. I prosjektet benyttes ulike teknologiske plattformer som real-time PCR og dybdesekvensering for analyser av mikroRNA. 

Ansvarlig for siden: Oliver Holman
opprettet: 18.06.2014 12:41