Sosial integrasjon som ung voksen i lys av oppvekst i slektsfosterhjem

Hva er livssituasjonen til unge voksne som har vokst opp i slektsfosterhjem?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Doktorgradsprosjekt

Dette doktorgradsprosjektet er tredje fase (T3) av prosjektet “Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak;  En forløpsstudie om barn og unge i fosterhjem. Prosjektet studerer opplevelser og virkninger av fosterhjem, med fokus på oppvekst i egen slekt. Forskningsprosjektet har et longitudinelt design og har vært gjennomført i regi av RKBU Nord (tidligere RBUP) siden 1998 med planlagt varighet til 2018. Forskningsprosjektet har hittil resultert i to doktorgrader i sosiologi i 2002 og 2012 (basert på data henholdsvis fra T1 og T2), og en rekke publikasjoner og konferansebidrag. Fra mars 2014 begynte  Jeanette Skoglund som ny stipendiat i prosjektet.

Utvalg

Prosjektet anvender kvalitative og kvantitative data. Data for det opprinnelige utvalget ble samlet inn første gang i 1999/2000 (T1) og besto av et utvalg barn i alderen 4 til 12 år (født fra 1986 til og med 1995). Barna var under barnevernets omsorg og hadde bodd i fosterhjem i minimum ett år. Andre gangs datainnsamling ble foretatt i 2007/2008 (T2). Barna var da blitt ungdommer og unge voksne. Planlagt gjennomføring av T3 er 2014 – 2018. Utvalget vil bestå av personer som har vokst opp i fosterhjem nå i alderen 19 – 28 år.

Ansvarlig for siden: Amy Holtan
Sist oppdatert: 02.11.2017 22:24